Installatie modellen

De installatie techniek modellen zijn een set leermiddelen voor gas, water en elektrische installatie techniek. Enkele voor beelden zijn:

Terugstroombeveiliging

Het aantonen van de juiste werking van een keer klep.

Expansievat

Werking van een expansie vat in een CV installatie.

Bevestigingsmiddelen

Voorbeelden van bevestigingsmiddelen voor apparatuur en leiding werk. Testen van doorbuigen van leiding werk.

Druk regelaar /gas gebrek beveiliging

Testen en demonstratie van de werking van een druk regelaar en een gas gebrek beveiliging.

Hardheid van water

Meten van de hardheid van het water en het verlagen van de hardheid van water.

Op dichtheid beproeven van een gasinstallatie

Beproeven van een gas installatie d.m.v. perslucht.

Samendrukbaarheid van water

Dit model demonstreert dat het niet mogelijk is om vloeistoffen samen te drukken.

Op dichtheid beproeven van een drinkwaterinstallatie

Beproeven van een water installatie d.m.v. een drukmeter.

Meer informatie aanvragen over: Installatie modellen
Tel: 06 5103 7770
Email: info@edutec.nl
KvK: 23065963
EDUTEC © 2021
Richard Lagendijk